| et | en | ru |      
Avalehekülg

Millega tegeleme...

Metsasõber OÜ alustas tegevust 2006.a lõpus. Põhitegevusteks oli metsaomanike nõustamine ja metsakorraldustööde teostamine. 
Aktiivsemat ja laiahaardelisemat tegevust alustasime 2009. aastal, kui vahetusid ettevõtte juhatus ja omanik. Ettevõte orjenteerus ümber rohkem metsakasvatuse praktilisemale poolele - kultiveerimine, hooldamine, raied.

Metsasõber OÜ peamised tegevused on olnud seotud uue elujõulise metsapõlve rajamisega: metsauuendustööd, metsakultuuride hooldamine ja valgustusraiete teostamine.  Antud tegevused võtavad enamuse meie ajast.
Metsaistutustöid teostavad antud vallas pikaajalist töökogemust omavad inimesed, kes on läbinud metsaistutuse alased koolitused. Ettevõte on koostanud metsaistutusstandard - kvaliteedikriteeriumid.
Meie sooviks on pakkuda metsaomanikele kiiret ja komplektset metsade uuendamise teenust; taim puukoolist kohe mulda, hooldusvajaduse hindamist ja vajalikku taimede hooldamist esimesel 3 aastal. Tööde teostamiseks piisab tellimuses näidatud katastritunnustest koos eraldiste numbritega, et saaksime iseseisvalt vajalikud tööd teostada. Oleme võimelised kultiveerima kuni 30000 konteinertaime pävas.
Hoiame ennast pidevalt kursis uute suundadega metsauuenduse valdkonnas. Kasutame istutustöödel abivahendeid, mis tagavad kiire ja korraliku töötulemuse (istutustoru, -kiil, maakirves jne).
Üha suurenevast nõudlusest tingituna oleme hakanud korraldama metsamaterjali müüki,  lisaks pakume raieteenust. Ikka selleks, et Klient saaks kogu metsaga seotud teenuse ühest kohast, kulutamata liigselt aega ja energiat. Metsa ja metsamaterjaliga tegelemine annab meile enamuse käibest, küll aga ajaliselt on senini olnud kõrvaltegevuseks.

Metsasõber OÜ läheneb metsale komplektselt - kõik metsa puudutavad küsimused saavad lahenduse ühest kohast!

Kohtumiseni metsas
 

Jüri Tobber
Metsasõber OÜ

juhatuse liige

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee