| et | en | ru |      
Sisumallid Tegevused

Metsandus

Metsaistutusteenus
Kultuuride hooldamine
Raied: valgustus, harvendus, sanitaar, lage
Konsultatsioonid ja nõustamine
Abi metsanduslike toetuste taotlemisel
Metsakinnistute haldusteenus
Kasvava metsa inventeerimine ja väärtuse määramine
Kinnistute piiride tähistamine
GPS mõõdistamine
Metsatööde omanikupoolne järelvalve
Metsakinnistute ost
Ümarmetsamaterjali ost
Kasvava metsa raieõiguse ost
 

Kinnisvara

Kinnistute korrastamine
Kinnistute hooldamine

Muud teenused

Istutustorude (63) ja -kiilude rent
Transportteenus kaubikuga kaubaruumiga ca 9m3
GPS seadmete rent

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee